Kasperaquasteel

Země, voda, vzduch

I takto bychom mohli postupovat, budeme-li se zabývat péčí o životní prostředí v naší zemi. Nesporná zaostalost v této oblasti se výrazně změnila zejména po zahájení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Byli jsme nuceni si otevřeně přiznat, co jsme ve vztahu k životnímu prostředí dlouhá léta zanedbávali.

Kde byly rezervy

Naše země si sebou nesla mnohé neduhy v této oblasti. Ať už šlo o skládkování pevného odpadu nejrůznějšího druhu, téměř neexistující dokonalejší třídění a recyklaci odpadu, stav zásobování obyvatelstva pitnou vodou a s tím související řešení odvodu odpadových vod od kanalizace po čističky odpadních vod, až třeba po odsíření průmyslových zdrojů znečištění a důraz na provoz motorových vozidel s co nejlepšími emisními parametry.