Kasperaquasteel

Podzemní vodotěsné nádrže

Plastovéseptiky slouží k částečnému odstranění znečištění splaškových a odpadních vod. Účinně pomocí systému tří komor, a biologického mechanického čištění, odstraní biologické a mechanické znečištění. Této vody z různých objektů. Nejčastěji se využijí u rodinných domů, penzionů a rekreačních objektů.
Naše polypropylenové odolné septiky jsou skvělou volbou. Mají dlouhou životnost, dobře fungují a montáž není složitá. Použitím vhodné tam, kde se nelze napojit na kanalizaci, kde není čistírna odpadních vod, a kde je produkce odpadních vod kolísavá a nepravidelná.

Účinné čištění

Naše septiky vyhovují všem potřebným normám. Předčištěná voda je z nich následně odváděna do země trativodem, nebo ji můžete nějakým způsobem využít, například k zalévání zahrady.