Kasperaquasteel

Plakala panna, plakala

Je jistě smutné, když někdo pláče, zejména je-li to mladá panna. U starých pannen to už tak smutné a dojemné není, spíš jenom smutné a trapné. Čímž ale nechceme samozřejmě tvrdit, že námi zmiňovaný prostředek pro vyvolání rozkoše u pannen je určen jen těm mladým. Na ztrátu pannenství totiž není nikdy pozdě! Tento přelomový okamžik v životě dívky však někdy bývá traumatickou a nikoliv radostnou událostí jejího života.

Proč trauma?

Příčin může být mnoho. Buď ani jeden z partnerů nezná správné know-how, nebo jsou teoretické základy dobré, ale praktická stránka provedení je mizerná. Jindy se stane dívka kořistí sexuálního predátora s vysoce egoistickým přístupem, nebo dokonce někdy sadisty, který si užívá všech výhod, které mu inkriminovaná situace přináší. Ale i při skvělém, odborném a šetrném postupu lze dojít do bodu, kdy se situace stává obtížně řešitelnou. I zde může skvěle pomoci námi již zmiňovaný přípravek poppers .